Oznamy

ZHROMAŽDENIE 29.11.2021

POZVÁNKA NA ZHROMAŽDENIE

SVB JANTÁR 2 a 4

Vážení vlastníci, pozývame vás na Zhromaždenie vlastníkov bytov SVB, ktoré sa bude konať dňa 29.11.2021 od 18:00  do 20:00

Congress Hotel Centrum 

Južná trieda 2A, 040 01 Košice

Zhromaždenie sa podľa pokynov RÚVZ KE zvoláva na základe

Vyhlášky č.241/2021 §2 č.3 písm d)

Program:

 1. Odsúhlasenie Predsedajúceho zhromaždenia, mandátnej komisie, overovateľov a zapisovateľa
 2. Úvod – informácie o ročnej činnosti SVB a oboznámenie vlastníkov s bodmi programu zhromaždenia
 3. Voľba členov rady
 4. Schválenie zmeny účelu priestorov
 5. Schválenie vypracovania projektu revitalizácie budovy
 6. Schválenie meračov na TÚV
 7. Schválenie domového poriadku
 8. Schválenie opravy núdzového osvetlenia
 9. Schválenie opravy fasády
 10. Schválenie kľúčovej politiky
 11. Schválenie maľovania chodieb
 12. Schválenie opravy/výmeny domofónu
 13. Schválenie krokov (pomoci) k vyprataniu problémových bytov a priestorov
 14. Schválenie plošnej úpravy zálohových platieb
 15. Diskusia
 16. Rôzne
 17. Schválenie návrhov uznesení
 18. Záver

Zároveň vyzývame záujemcov o funkciu členov rady SVB Jantár 2 a 4, aby svoj záujem nahlásili osobne v kancelárii SVB na Jantárovej 4 najneskôr do 25.11.2021.  

VYPLÁCANIE PREPLATKOV

Vlastníci bytov, ktorý platia cez službu SIPO si môžu vyzdvihnúť preplatky v kancelárii SVB v dňoch:

24.6.2021, 25.6.2021 a 28.6.2021 v čase od 18:00 do 19:30

V prípade, že sa v uvedených termínoch neviete dostaviť do kancelárie, dohodnite si termín na čísle Rady SVB.

VYÚČTOVANIA ZA ROK 2020

V dňoch od 4.6.2021 do 10.6.2021 v pracovných dňoch v časoch od 17:30 do 19:00 budú doručované vyúčtovania za rok 2020.

V pripade, že nemôžete byt doma v týchto časoch prosíme vás aby ste si na čísle Rady dohodli individuálny termín.

Za pochopenie ďakujeme

VYÚČTOVANIA za rok 2019

OZNAM-VYÚČTOVANIA

Vážení susedia, oznamujeme vám, že v dňoch

27. a 28. mája 2020 medzi 17:30 a 19:00

budú rozdávané vyúčtovania za rok 2019

V prípade, že v danom čase nemáte možnosť prevziať vyúčtovanie, zavolajte na číslo Rady a dohodnite si termín prevzatia v kancelárii SVB.