ZHROMAŽDENIE 29.11.2021

POZVÁNKA NA ZHROMAŽDENIE

SVB JANTÁR 2 a 4

Vážení vlastníci, pozývame vás na Zhromaždenie vlastníkov bytov SVB, ktoré sa bude konať dňa 29.11.2021 od 18:00  do 20:00

Congress Hotel Centrum 

Južná trieda 2A, 040 01 Košice

Zhromaždenie sa podľa pokynov RÚVZ KE zvoláva na základe

Vyhlášky č.241/2021 §2 č.3 písm d)

Program:

 1. Odsúhlasenie Predsedajúceho zhromaždenia, mandátnej komisie, overovateľov a zapisovateľa
 2. Úvod – informácie o ročnej činnosti SVB a oboznámenie vlastníkov s bodmi programu zhromaždenia
 3. Voľba členov rady
 4. Schválenie zmeny účelu priestorov
 5. Schválenie vypracovania projektu revitalizácie budovy
 6. Schválenie meračov na TÚV
 7. Schválenie domového poriadku
 8. Schválenie opravy núdzového osvetlenia
 9. Schválenie opravy fasády
 10. Schválenie kľúčovej politiky
 11. Schválenie maľovania chodieb
 12. Schválenie opravy/výmeny domofónu
 13. Schválenie krokov (pomoci) k vyprataniu problémových bytov a priestorov
 14. Schválenie plošnej úpravy zálohových platieb
 15. Diskusia
 16. Rôzne
 17. Schválenie návrhov uznesení
 18. Záver

Zároveň vyzývame záujemcov o funkciu členov rady SVB Jantár 2 a 4, aby svoj záujem nahlásili osobne v kancelárii SVB na Jantárovej 4 najneskôr do 25.11.2021.  

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *