POZVÁNKA NA ZHROMAŽDENIE 21.11.2022

Vážení vlastníci, pozývame vás na Zhromaždenie vlastníkov bytov SVB, ktoré sa bude konať dňa 21.11.2022 od 18:00  do 20:00

Congress Hotel Centrum  

Južná trieda 2A, 040 01 Košice

Program:

 1. Odsúhlasenie Predsedajúceho zhromaždenia, mandátnej komisie, overovateľov a zapisovateľa
 2. Úvod – informácie o ročnej činnosti SVB a oboznámenie vlastníkov s bodmi programu zhromaždenia
 3. Schválenie plánu čerpania Fondu PÚaO na nasledujúci rok
 4. Voľba členov rady
 5. Voľba Predsedu spoločenstva
 6. Schválenie spôsobu on-line hlasovania
 7. Schválenie opravy/výmeny domofónu
 8. Diskusia
 9. Rôzne 
 10. Schválenie návrhov uznesení
 11. Záver

Zároveň vyzývame záujemcov o funkciu Predsedu spoločenstva a členov Rady SVB Jantár 2 a 4, aby svoj záujem nahlásili osobne v kancelárii SVB na Jantárovej 4 najneskôr do 16.11.2022.   

Ing. Boris Stupavský                                    za Radu SVB

V Košiciach dňa 3.11.2022

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *